Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΑΜΕΤΑΛΑΒΑ ΒΡΑΔΙΑ

Να φυλάγεσαι από μάτια
Που πετάνε σκοτάδια με βλέμματα
Σε αμετάλαβα βράδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: