Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ ΚΑΠΝΟΥ

στη νύχτα ανυψώνονται τα πράγματα
ακόμα κι από τις στάχτες τους
και μάχονται με την ετοιμοπόλεμη Λογική  

Δεν υπάρχουν σχόλια: