Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΑ ΕΠΙΣΦΑΛΗ

Όχι δεν καπνίζω σα φουγάρο
τα ειωθότα της μέρας μου
καπνίζω σαν ηφαίστειο
τα επισφαλή του μυαλού μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: