Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΠΟΔΟΤΟΣ

Το ένα τσιγάρο πάνω στο άλλο:
γι' αυτό πετώ στα σύννεφα
ως αιθεροβάμων στους αρμούς της μέρας
ισορροπώντας σε ανεπίγνωστες
γραμμές των οριζόντων αδαώς
και αναπόδοτος ώστε κάπως έτσι
να αδερφώνομαι με τις απουσίες μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: